Skip to main content
Thriving You

Resources for Urgent Help

United States

Emergency: 911
Suicide & Crisis Lifeline: Call or text 988
National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-7233

Crisis Text Line: Text “DESERVE” TO 741-741

Lifeline Crisis Chat (Online live messaging): https://988lifeline.org/chat
Self-Harm Hotline: 1-800-DONT CUT (1-800-366-8288)

Essential local and community services: 211, https://www.211.org/
Planned Parenthood Hotline: 1-800-230-PLAN (7526)
American Association of Poison Control Centers: 1-800-222-1222
National Council on Alcoholism & Drug Dependency Hope Line: 1-800-622-2255
National Crisis Line – Anorexia and Bulimia: 1-800-233-4357
LGBT Hotline: 1-888-843-4564
TREVOR Crisis Hotline: 1-866-488-7386
AIDS Crisis Line: 1-800-221-7044
Veterans Crisis Line: https://www.veteranscrisisline.net
TransLifeline: https://www.translifeline.org – 877-565-8860

UK & Republic of Ireland

Emergency: 112 or 999
Non-emergency: 111, Option 2
24/7 Helpline: 116 123 (UK and ROI)

Shout: Text “DESERVE” TO 85258

Samaritans.org: https://www.samaritans.org/how-we-can-help-you/contact-us
YourLifeCounts.org: https://yourlifecounts.org/find-help/

Argentina

Emergency: 911
Recuerde siempre que si usted esta en una situación de emergencia debe comunicarse con los teléfonos: *107 (SAME-Sistema de Atención Medica de Emergencia), *911 (Emergencia policial), para atención telefónica inmediata. Si desea orientación telefónica a familiares y amigos, déjenos su mensaje y teléfono. Nos comunicaremos con usted.

Argentina Suicide Hotline: +5402234930430

Spain

Emergency: 112
Telefono De La Esperanza – 717-003-717  – http://telefonodelaesperanza.org/llamanos

Australia

Emergency: 000
Lifeline.org: https://www.lifeline.org.au/Get-Help/Online-Services/crisis-chat
LifeLine Australia: 13 11 14
YourLifeCounts.org: https://yourlifecounts.org/find-help/
Beyond Blue https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support

China

Emergency 110
Beijing Suicide Research and Prevention Center http://www.crisis.org.cn/ 800-810-1117 (landline) or 010-8295-1332 (mobile and VoIP callers)

Shanghai Mental Health Center http://www.smhc.org.cn/

Lifeline Shanghai https://www.lifeline-shanghai.com/

Canada

Emergency: 911

Crisis Text Line (Powered by Kids Help Phone): Text “DESERVE” TO 686868

YourLifeCounts.org: https://yourlifecounts.org/find-help/
Crisis Services Canada: http://www.crisisservicescanada.ca/en/
Canadian Association for Suicide Prevention: https://suicideprevention.ca/need-help/

South Africa

Emergency: 10 111 for police or 10 177 for an ambulance
24hr Helpline: 0800 12 13 14 or SMS 31393 (and we will call you back)
Depression and Anxiety Helpline: 0800 70 80 90
YourLifeCounts.org: https://yourlifecounts.org/find-help/

New Zealand

Emergency: 111
Lifeline 24/7 Helpline: 0800 543 354
Suicide Crisis Helpline: 0508 828 865 (0508 TAUTOKO)
YourLifeCounts.org: https://yourlifecounts.org/find-help/

India

Emergency: 112

Sneha India (http://www.snehaindia.org) is available 24/7 on the phone by calling 91 44 24640050

Germany

Emergency: 112
Hotline: 800 111 0111
Hotline: 0800 111 0222
YourLifeCounts.org: https://yourlifecounts.org/find-help/

Finland

Emergency: 112
Crisis Line: 010 195 202

Bulgaria

Телефон 112 в България

Безплатен достъп до службите за спешно реагиране в случаи на заплаха за здравето, сигурността и имуществото им при различни по характер произшествия и инциденти.

Телефон на Доверието при БЧК: за София: 02 492 30 30

В случаи на пристрастявания към лекарства, наркотици и алкохол; превенция на самоубийствата, депресивни състояния и сексуални нарушения; носители на ХИВ вируса и диагностицирани случаи на СПИН; жертви на човешкият трафик, и за психо-социални консултации;

Национална телефонна линия за деца: 116-111

Линията е открита към Държавна Агенция за Закрила на Детето и е напълно безплатна за обаждащите се, независимо дали звънят от стационарен или мобилен телефон. Тя функционира 24 часа в денонощието. Линията е насочена към децата, юношите, техните родители, близки, както и към граждани, търсещи информация и помощ по проблемите на деца. Екип от специално подготвени консултанти поемат обажданията на линията денонощно, като предоставят на обаждащите се помощ, осигурявайки емоционална подкрепа, пространство за споделяне на тежки емоции и преживявания, кризисна интервенция, информация за налични ресурси и начини за справяне с различни проблеми.

Гореща телефонна линия за пострадали от насилие: 02/981 76 86, 0800-18-676

Тя е първата и понякога единствената възможност на хората, пострадали от насилие, да потърсят подкрепа. На Горещата телефонна линия се обаждат хора, преживели: домашно насилие, сексуално насилие, трафик на хора, друг вид насилие – институционално насилие, между съседи, от непознат и др. Към тази телефонна линия се обръщат и близки на пострадали от насилие, представители на НПО, на институции в лицето на полиция, посолства, Отдел „Закрила на детето“, журналисти, учители, лекари и др.

ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД, Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ: денонощен тел. 02 981 00 06

В Спешни кабинети с легла за диагностично уточняване се извършват следните дейности:

  • овладяване на спешни психиатрични състояния
  • психози
  • болестно мотивирано агресивно поведение
  • суицидно поведение
  • грижи за пациенти, нуждаещи се от спешна психиатрична помощ
  • кризисна интервенция
  • хоспитализация – доброволна или по чл. 154 от ЗЗ, в ЦПЗ или друго психиатрично лечебно заведение